Vytlačiť

mlok karpatský

mlok karpatský


Kód TML

TML_TritMont_010 (24 541,87 m2)

Meno mapovatela

Slivenská Helena

Dátum monitoringu

9.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

na 0. etáži v starom dolomitovom lome

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Nízka 5,00 B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

potrebné zopakovať monitoring v odstupe niekoľkých dní až týždňov


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
mlok karpatský 0 ks ADD - dospelý jedinec
skokan hnedý 6 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
ropucha bradavičnatá 300 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy