Vytlačiť

kunka žltobruchá

kunka žltobruchá


Kód TML

TML_BombVari_050 (1 417 252,55 m2)

Meno mapovatela

Rusinko Ján

Dátum monitoringu

3.5.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Popis

mláky a mokrade v porastoch jedle a buka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Nízka 4,00 V+
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 10,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Na predmetnej TML bol najväčší počet jedincov odchytený v čerstvých koľajach vyjazdenými pri približovaní dreva. Na predmetnej lokalite sa ťažbová činnosť vykonáva v mimo-vegetačnom období, čím nedochádza k poškodzovaniu biotopu. Výskyt mlokov bol na týchto lokalitách vyšší oproti prirodzeným mlákam a mokradiam v poraste a pri tvrdej odvoznej ceste s čistou, pomaly tečúcou vodou, kde boli odchytené iba max. 1 až 2 jedince mlokov.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
mlok karpatský 30 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
kunka žltobruchá 25 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
mlok vrchovský 34 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
skokan hnedý 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy