Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

Plocha po opustených vinohradoch a pasienkoch

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Stredná 70,00 V-/B-
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 30,00 V+/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Opustené plochy bez hospodárskeho využitia nazývané tiež "pustáky". Časť (cca 30%) plochy bola pokosená na jeseň roku 2018. V pokosenej časti boli jedince Pulsatilla grandis viac obžraté zverou ako v nepokosenom trávnom poraste. Kosenie má síce priaznivý dopad na obnovu populácie Ophrys holubyana ale zároveň nízky porast umožňuje ľahší prístup zveri k prvým jarným kvetom poniklecu. Zožratých bolo cca 40% kvetov. Zver dokonca ohrýza aj Adonis vernalis. Počet kvitnúcich a následne plodiacich rastlín je možné len odhadnúť, keďže ožer zverou môže pokračovať aj po návšteve lokality. Ožraté môžu byť už aj plodiace jedince.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

231

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

6 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
kavyl Ivanov Nie VU Nie
vstavač vojenský Áno VU Nie
cerešna krovitá Nie VU Nie
zvoncek sibírsky Nie Nie
Orobanche sp. Nie Nie
pakost krvavý Nie Nie
lan žltý Nie LR Nie
lan rakúsky Nie LR Nie
hmyzovník Holubyho Áno CRr Nie
pätprstnica obyčajná Áno VU Nie
poniklec veľkokvetý Áno VU Nie
hlaváčik jarný Áno VU Nie
kosatec dvojfarebný Áno VU Nie
veternica lesná Nie LR Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy