Vytlačiť

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

Kód TML

TML_4030_005 (881 241,12 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2018

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 25,00
4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 30,00
6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 40,00
91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G04 - vojenské využitie Nízka 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Vysoká 30,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Vysoká 70,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 80,00 %

Manažment biotopu

20,00 % 80,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Mozaika biotopov 2340, 4030, 6260 a 91I0. Calamagrostis epigejos veľmi intenzívne preniká do spoločenstiev biotopov 6260 a 4030. Conyza canadensis je prevažne na rozvoľnených plochách s biotopom 2340. Oba druhy tu miestami tvoria až dominantu. Na ploche zmladzuje borovica lesná.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Quercus robur agg. E3 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obycajná E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
nátržník piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
zvoncek okrúhlolistý E1 1 - menej ako 1%
ostrica úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
turanec kanadský E1 2 - medzi 1% a 50%
palina polná E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kostrava pošvatá E1 1 - menej ako 1%
gypsomilka metlinatá E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
pavinec horský E1 1 - menej ako 1%
krucinka farbiarska E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
lykovec voňavý E1 2 - medzi 1% a 50%
ometlina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
pupalka dvojrocná E1 1 - menej ako 1%
chlpánik obycajný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy