Vytlačiť

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

Kód TML

TML_4030_004 (143 857,32 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

14.8.2018

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 20,00
4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 10,00
6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 20,00
Ls6.1 - Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

0,00


E1

40,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G04 - vojenské využitie Nízka 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Vysoká 50,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Vysoká 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

30,00 % 70,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Mozaika biotopov 2340, 4030, 6260 a Ls6.1. Biotop 4030 je vyvinutý úplne minimálne, je tvorený len zopár mladými jedincami na pár mikrolokalitách. Calamagrostis epigejos veľmi intenzívne preniká do spoločenstiev biotopov 6260 a 4030. Conyza canadensis je prevažne na rozvoľnených plochách s biotopom 2340. oba druhy tu miestami tvoria až dominantu. Na ploche zmladzuje aj borovica lesná. Časť plochy je porastená hustým borovicovým lesom s minimálnym bylinným podrastom.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Cladonia sp. E0 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
vres obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kavyl piesocný pravý E1 1 - menej ako 1%
pavinec horský E1 2 - medzi 1% a 50%
divozel tmavocervený E1 1 - menej ako 1%
dub mnohoplodý E3 2 - medzi 1% a 50%
zanovät regensburská E2 2 - medzi 1% a 50%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pošvatá E1 2 - medzi 1% a 50%
smldník olšovníkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
kyjanka sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
lubovník bodkovaný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
šedivka sivá E1 1 - menej ako 1%
mrvica lesná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy