Vytlačiť

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Vnútrozemské panónske pieskové duny

Kód TML

TML_2340_006 (681 353,54 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

26.7.2017

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
2340 - Vnútrozemské panónske pieskové duny 50,00
4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 20,00
6260 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 20,00
91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G04 - vojenské využitie Stredná 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Stredná 5,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Mozaika biotopov 2340, 4030, 6260 a 91I0. Calamagrostis epigejos preniká do spoločenstiev biotopov 6260 a 4030. Conyza canadensis sa uchytáva na rozvoľnených miestach biotopu 2340. Na ploche zmladzuje aj borovica lesná.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Cladonia sp. E0 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
tezdálka piesočná E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavicka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
lubovník bodkovaný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
kyjanka sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kostrava Dominova E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pošvatá E1 1 - menej ako 1%
turanec kanadský E1 2 - medzi 1% a 50%
gypsomilka metlinatá E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 1 - menej ako 1%
pavinec horský E1 1 - menej ako 1%
ometlina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
pyštek krucinkolistý úzkolistý E1 1 - menej ako 1%
bielolist najmenší E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Pilosella officinarum agg. E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy