Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_008 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Štencl Richard

Dátum monitoringu

1.8.2018


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 100,00 V-/B-
C01.01 - ťažba piesku a štrku Stredná 50,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Boleň dravý 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena škvrnitá 31 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 17 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlaváč bieloplutvý 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lota lota (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hlavátka podunajská 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena severná 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy