Vytlačiť

hadinec červený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 75,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 3,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalite je potrebné realizovať manažment (výruby sukcesných drevín a kosenie); ak sa nebude realizovať, ta vyhliadky biotopu druhu budú nevyhovujúce/zlé. Z inváznych rastlín sa na lokalite pomaly ale isto rozširuje agát.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

5,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

4

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

3,00


Kvetnaté rastliny

1,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 000,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

3,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
hadinec červený Áno ENr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy