Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_157 (12 359,94 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

30.8.2018

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

20,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Vysoká 70,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

30,00 % 70,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Ťažba štrku na veľkej ploche


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Amaranthus chlorostachys (syn.) E1 1 - menej ako 1%
vrba košikárska E1 1 - menej ako 1%
Vitis sp. E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E1 2 - medzi 1% a 50%
kostihoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
tajnicka ryžovitá E1 1 - menej ako 1%
prstovka krvavá E1 1 - menej ako 1%
vrbovka štvorhranná E1 1 - menej ako 1%
lulok cierny E1 1 - menej ako 1%
vrba biela E2 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
Cuscuta campestris (syn.) E1 1 - menej ako 1%
agát biely E2 1 - menej ako 1%
karbinec vysoký E1 1 - menej ako 1%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
portulaka zeleninová E1 1 - menej ako 1%
vrba purpurová E2 1 - menej ako 1%
ježatec lalocnatý E1 1 - menej ako 1%
štiavec tupolistý E1 1 - menej ako 1%
durman obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy