Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_133 (2 342,62 m2)

Percento plochy

40,00 %

Dátum monitoringu

30.8.2018

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Čiastočne zaplavovaná štrková lavica, väčšia časť TML je pod vodou.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mrlík vonavý E1 2 - medzi 1% a 50%
Persicaria mitis (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
horciak štiavolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
skorocel väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
dvojzub listnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
krticník tônomilný E1 1 - menej ako 1%
psincek poplazový E1 2 - medzi 1% a 50%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
stavikrv vtácí E1 1 - menej ako 1%
mrlík mnohoplodý E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavec prímorský E1 2 - medzi 1% a 50%
Setaria glauca (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
ježatka kuria E1 1 - menej ako 1%
prstnatec obycajný E1 1 - menej ako 1%
topol cierny E1 2 - medzi 1% a 50%
roripa mociarna E1 1 - menej ako 1%
loboda rozprestretá E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy