Vytlačiť

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Kód TML

TML_3270_099 (20 438,42 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

30.8.2018

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br2 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdlž ich brehov 30,00
Br5 - Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p... 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

5,00


E1

15,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

98,00 % 2,00 %

Manažment biotopu

98,00 % 2,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Výskyt Lindernia procumbens potvrdený - ojedinele


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vrba krehká E1 2 - medzi 1% a 50%
rajciak jedlý E1 1 - menej ako 1%
dyna cervená E1 1 - menej ako 1%
kapusta obycajná E1 1 - menej ako 1%
šachor hnedý E1 2 - medzi 1% a 50%
krticník hluznatý E1 1 - menej ako 1%
voškovník polabský E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obrovská E1 1 - menej ako 1%
prstovka krvavá E1 1 - menej ako 1%
topol biely E1 1 - menej ako 1%
roripa mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
mäta dlholistá E1 1 - menej ako 1%
Carex sp. E1 1 - menej ako 1%
stavikrv vtácí E1 1 - menej ako 1%
lucerna datelinová E1 1 - menej ako 1%
vrba biela E2 1 - menej ako 1%
mrlík vonavý E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka malokvetá E1 1 - menej ako 1%
mliec zelinný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy