Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

Časť populácie v okraji lesného porastu.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02 - neintenzívne pasenie Nízka 50,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

25,00 % 75,00 %

Poznámky

Monitoring kvitnúcich jedincov dňa 17.7.2018, plodných jedincov 14.8.2018.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

340,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

18

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

2,00


Kvetnaté rastliny

16,00


Plodové rastliny

2,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

50,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
zvonovec ľaliolistý Áno EN Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy