Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_033 (6 863,21 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

22.5.2017

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

25,00

E2

5,00


E1

65,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vlkovec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kavyl Ivanov E1 2 - medzi 1% a 50%
kozinec vicencovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka biela pravá E1 1 - menej ako 1%
bocianik rozpukovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
šedivka sivá E1 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý E1 1 - menej ako 1%
Cerastium semidecandrum E1 2 - medzi 1% a 50%
hruška obycajná E3 1 - menej ako 1%
horcík jastrabníkovitý E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
timotejka tuhá E1 1 - menej ako 1%
stoklas bezostový E1 1 - menej ako 1%
stoklas kostrbatý E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kosatec nízky E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna kosákovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy