Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_093

Dátum monitoringu

28.8.2014

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

171 246,88 m2

JPRL

55

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 70,00
Ls5.3 - Javorovo-bukové horské lesy 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

1,00


E1

10,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1060 , 1280

Sklon (%)

60,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Buk miestamiv trsoch. V hustejších skup. je potrebná výchova


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

90,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 70,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hluchavník žltý 1-10 menej ako 1%
kokorík praslenatý 1-10 menej ako 1%
metluška krivolaká 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E3 1,00
peracina dúbravová 0 menej ako 1%
jedla biela E3 0,50
chlpana hájna 11-500 menej ako 1%
buk lesný E3 95,00
chlpana lesná 1-10 medzi 1% a 25%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
podbelica alpínska 0 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,50
brusnica cucoriedková 1-10 medzi 1% a 25%
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
ploník stencený 0 menej ako 1%
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E1 0,50
paprad rozložená 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 0,50
devätsil biely 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy