Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_022 (12 789,28 m2)

Meno mapovatela

Thomka Vladimír

Dátum monitoringu

12.8.2015


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach

Popis

tiež Lk6

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 50,00 V-
I01 - druhové invázie Vysoká 10,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 40,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML je súčasťou kultúrneho dielu a je počas roka kosená 2x, nie však celoplošne. asi 40% plochy užívateľ kosí len 1x v roku a to v časti s výskytom Sanquisorba officinalis. Ide o podmáčanú časť TML kde je problematický prístup po májových prudkých dažďoch. Kosenie 1x v roku len v jeseni nie je dostačujúce. na ploche dochádza k nadmernému hromadeniu biomasy.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Inachis io (Linnaeus, 1758) 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Spriadač kostihojový 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Modráčik krvavcový 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis adippe (Denis et Schiffermüller, 1775) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka zubatokrídla 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Minois dryas (Scopoli, 1763) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy