Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_013 (127 148,22 m2)

Meno mapovateľa

Kúdela Matúš

Dátum monitoringu

12.7.2015

Čas (od - do)

12:00 - 13:30


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

nížinná rieka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.01 - modifikácie vo vodných prietokoch Stredná 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V roku 2015 na lokalite zistená jediná exúvia Stylurus flavipes, čo potvrdzuje autochtónny výskyt druhu. Nález exúvie pri použití člna na kmeni stromu vyrastajúcom z brehovej línie. Vďaka umelo udržiavanému konštantnému prietoku sú v pobrežných častiach bohato vyvinuté litorálne zárasty, ktoré nadväzujú na bujné brehové porasty. Úplne absentujú otvorené odkryté plochy na brehoch - vďaka čomu nie je možné jednoduché vyhľadávanie exúvií. Potrebné zistiť, či stabilný prietok negatívne ovplyvňuje početnosť druhu alebo iba znižuje jeho zaznamenateľnosť pri mapovaní.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 0 ks jedince získané ručným zberom na lokalite NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 100 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 40 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy