Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_003 (5 491,56 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

1.8.2013

Čas (od - do)

14:20 - 20:30


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

+ Br7

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 45,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 100,00 B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 100,00 B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Ulovená 1 L Ophiogomphus cecilia. Na ďalších lokalitách: Malý Kiarov, Ipeľ- boli sedimenty v prelovených úsekoch s vysokým podielom bahna a fytálu,(organický materiál); Balog n/I, Ipeľ- pravý breh, v prelovených úsekoch relatívne vhodné podmienky, v sedimentoch vysoký podiel ílu a org. detritu, proti obci v meandri breh spevnený kamenným záhozom. Šahy, Ipeľ, pravý breh- íl a kamenný zához a nízka hladina vody. S. flavipes ani O. cecilia ulovené neboli.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
003/2 1,00 x 20,00 GPS
003/1 2,00 x 25,00 GPS TML_StylFlav_003_20130801_1_2.jpg
003/3 1,00 x 30,00 GPS TML_StylFlav_003_20130801_3_1.jpg
003/4 1,00 x 5,00 GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 003/3 5 ks 28 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka hadia 003/1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 003/1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 003/3 5 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 003/1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 003/3 2 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 003/2 14 ks 28 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 003/1 16 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 003/1 18 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 003/1 9 ks 28 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 003/4 0 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
klinovka žltonohá 003/3 0 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
klinovka žltonohá 003/2 0 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy