Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_018 (2 052,99 m2)

Meno mapovateľa

Balla Tomáš

Dátum monitoringu

12.7.2015

Čas (od - do)

9:00 - 13:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-
J02.02.02 - pobrečné bagrovanie Nízka 25,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 2 ks vizuálne pozorovanie PAR - pár dospelých jedincov
Libellula depressa Linnaeus, 1758 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Calopteryx splendens (Harris,1782) 80 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka hadia 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy