Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_176

Dátum monitoringu

31.7.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

140 210,04 m2

JPRL

300A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 10,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 85,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,50


E1

15,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

340 , 530

Sklon (%)

60,00

Expozícia

S

 

Poznámky

X9 - 80 %hrab


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

90,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

90,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

70,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

85,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 70,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Luzula nemorosa (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
metluška krivolaká 1-10 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
ploník obycajný 0 menej ako 1%
kostrbatec trojrohý 0 menej ako 1%
dub zimný E3 1,00
hrab obycajný E3 9,00
buk lesný E3 75,00
borovica lesná E3 0,10
breza biela E3 0,10
lieska obycajná E3 0,10
buk lesný E2 0,50
hrab obycajný E2 0,10
dub zimný E1 0,50
lieska obycajná E1 0,10
krucinka farbiarska 1-10 menej ako 1%
sladic obycajný 1-10 menej ako 1%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
dvojhrot chvostovitý 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy