Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_046

Dátum monitoringu

5.8.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

50 550,41 m2

JPRL

104 B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,00


E1

5,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

620 , 680

Sklon (%)

40,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

65,00

Nepôvodné

35,00

Invázne

0,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

60,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

30,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 30,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Dicranum undulatum (syn.) 0 menej ako 1%
ploník stencený 1-10 menej ako 1%
Deschampsia flexuosa (syn.) 0 menej ako 1%
paprad samcia 0 menej ako 1%
veronika lekárska 0 menej ako 1%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 0 medzi 1% a 25%
Luzula nemorosa (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E1 0,10
jasen štíhly E1 0,10
javor mliecny E1 0,10
javor horský E1 0,10
buk lesný E1 10,00
buk lesný E2 0,10
jarabina vtácia E3 0,10
borovica cierna E3 nepôvodné 0,10
javor horský E3 0,10
jasen štíhly E3 0,10
hrab obycajný E3 0,10
smrekovec opadavý E3 nepôvodné 15,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy