Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_036

Dátum monitoringu

27.7.2015

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

289 618,55 m2

JPRL

1837

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 40,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 50,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

1,00


E1

80,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1290 , 1500

Sklon (%)

60,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

140,00

180,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

5

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

2

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

30,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.07 - chýbanie nesprávne nastavených opatrení ochrany prírody Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E3 60,00
jarabina vtácia E3 0,50
borovica limbová E3 3,00
smrek obycajný E2 0,50
jarabina vtácia E2 0,50
borovica limbová E2 0,50
borovica horská E2 1,00
smrek obycajný E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,50
borovica limbová E1 0,10
borovica horská E1 0,50
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
Dryopteris austriaca (syn.) 501+ medzi 1% a 25%
ploník stencený 1-10 medzi 1% a 25%
podbelica alpínska 501+ medzi 1% a 25%
Soldanella sp. 501+ medzi 1% a 25%
kýchavica biela 1-10 menej ako 1%
smlz chlpkatý 1-10 medzi 1% a 25%
kyslicka obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
macucha cesnackovitá 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy