Vytlačiť

Smrekovcovo-limbové lesy

Smrekovcovo-limbové lesy


Kód TML

TML_9420_001

Dátum monitoringu

14.7.2015

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

73 646,58 m2

JPRL

080FF0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al6 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade 5,00
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 10,00
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

53,00

E2

58,00


E1

70,00

E0

50,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1540 , 1680

Sklon (%)

70,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

180,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

50,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

8

Zvlášť cenné

15

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

4

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

35,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Stredná 70,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E1 2,00
smrek obycajný E3 45,00
borovica limbová E3 5,00
jarabina vtácia E3 3,00
smrekovec opadavý E3 0,50
vrba rakytová E3 0,50
smrek obycajný E2 10,00
borovica limbová E2 2,00
jarabina vtácia E2 1,00
borovica horská E2 45,00
vrba rakytová E2 0,50
borovica horská E1 5,00
jarabina vtácia E1 1,00
borovica limbová E1 2,00
vrba rakytová E1 1,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
brusnica obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 501+ nad 25%
chlpana lesná 11-500 medzi 1% a 25%
chlpana gaštanová 11-500 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy