Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_122

Dátum monitoringu

2.6.2015

Meno mapovateľa

Lizoň Branislav


Výmera TML

36 166,31 m2

JPRL

911

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.5 - Sucho- a kyslomilné dubové lesy 5,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 78,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 15,00
Sk2 - Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

0,00


E1

65,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

910 , 926

Sklon (%)

50,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

65,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

90,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

15,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

25,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smolnicka obycajná 1-10 menej ako 1%
silenka ovisnutá 0 menej ako 1%
zvoncek broskynolistý 1-10 menej ako 1%
lipkavec Schultesov 1-10 medzi 1% a 25%
lipnica hájna 1-10 menej ako 1%
Hieracium sylvaticum (syn.) 1-10 menej ako 1%
krížavka jarná 1-10 medzi 1% a 25%
Luzula nemorosa (syn.) 501+ nad 25%
buk lesný E3 62,00
dub zimný E3 3,00
dub zimný E1 2,00
Asperula odorata (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
buk lesný E2 0,50
buk lesný E1 18,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy