Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_048

Dátum monitoringu

10.6.2015

Meno mapovateľa

Lizoň Branislav


Výmera TML

67 983,97 m2

JPRL

339B

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 99,00
Sk5 - Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

0,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

600 , 770

Sklon (%)

65,00

Expozícia

Z

 

Poznámky

porast je výškovo a vekovo diferencovaný od 3m výšky, preto je E2=0


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

22,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

3

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

15,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

25,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ríbezla egrešová 1-10 menej ako 1%
javor horský E3 8,00
javor mliecny E3 1,00
jasen štíhly E3 10,00
Asperula odorata (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
lipa malolistá E3 3,00
Luzula nemorosa (syn.) 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E3 10,00
nezábudka lesná 1-10 menej ako 1%
dub zimný E3 20,00
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E3 0,10
plúcnik lekársky 1-10 menej ako 1%
Ulmus montana (syn.) E3 0,10
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
buk lesný E2 0,50
lastovicník väcší 11-500 medzi 1% a 25%
jasen štíhly E2 0,10
hluchavka škvrnitá 11-500 medzi 1% a 25%
buk lesný E1 10,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy