Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_049

Dátum monitoringu

2.7.2015

Meno mapovateľa

Pavlišin Dušan


Výmera TML

27 016,77 m2

JPRL

161 b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 7,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 1,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 92,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

20,00


E1

80,00

E0

20,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

700 , 810

Sklon (%)

65,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

4,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 1,00 V-/B-
L07 - búrky Stredná 25,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E3 0,50
kostrbatec strapatý 1-10 menej ako 1%
smrekovec opadavý E3 10,00
lykovec jedovatý 0 menej ako 1%
borovica lesná E3 40,00
lazerník širokolistý 1-10 medzi 1% a 25%
ostrica biela 11-500 medzi 1% a 25%
nevädza horská 1-10 menej ako 1%
vemenník dvojlistý 1-10 medzi 1% a 25%
valeriána trojená 1-10 menej ako 1%
rakytník lesklý 11-500 medzi 1% a 25%
pichliac lepkavý 0 menej ako 1%
zerva hlavickatá 501+ menej ako 1%
luskác lekársky 0 menej ako 1%
bodliak sivastý 501+ menej ako 1%
bedrovník lomikamenový 1-10 menej ako 1%
brusnica obycajná 501+ medzi 1% a 25%
astra alpínska 0 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 501+ medzi 1% a 25%
dúška vcasná 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy