Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_101

Dátum monitoringu

23.6.2015

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

23 998,89 m2

JPRL

196

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 2,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 98,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

15,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

600 , 640

Sklon (%)

80,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

80,00

Nepôvodné

20,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01.01 - lomy Nízka 10,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
svíb krvavý E1 0,50
šalátovka múrová 1-10 menej ako 1%
zemolez cierny E1 0,50
udatník lesný 0 menej ako 1%
lipa malolistá E1 0,50
lastovicník väcší 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
valeriána trojená 1-10 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,50
smrek obycajný E2 5,00
lieska obycajná E2 10,00
buk lesný E2 0,50
javor horský E2 0,50
buk lesný E3 35,00
javor horský E3 20,00
lipa velkolistá E3 1,00
smrek obycajný E3 nepôvodné 15,00
jasen štíhly E3 1,00
mesacnica trváca 501+ nad 25%
lipa malolistá E3 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy