Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_036

Dátum monitoringu

7.5.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

192 966,50 m2

JPRL

286A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 34,90
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 60,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 5,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 0,10

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

5,00


E1

70,00

E0

30,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

740 , 800

Sklon (%)

80,00

Expozícia

S

 

Poznámky

PR Zlatnianske skalky, SOP 5


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

63,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

200,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,50

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

55,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
ostružina skalná 11-500 menej ako 1%
pichliac lepkavý 1-10 menej ako 1%
plamienok alpínsky 501+ menej ako 1%
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
rimbaba karpatská 1-10 menej ako 1%
Pyrola sp. 0 menej ako 1%
Campanula sp. 1-10 menej ako 1%
stokráska Micheliho 1-10 menej ako 1%
jedla biela E3 0,10
smrek obycajný E2 2,00
Rosa sp. E2 0,10
borovica lesná E2 0,50
jarabina vtácia E2 0,50
borievka obycajná E2 0,50
smrek obycajný E1 1,00
buk lesný E1 2,00
jedla biela E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy