Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_036

Dátum monitoringu

7.5.2015

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

192 966,50 m2

JPRL

286A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 34,90
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 60,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 5,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 0,10

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

5,00


E1

70,00

E0

30,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

740 , 800

Sklon (%)

80,00

Expozícia

S

 

Poznámky

PR Zlatnianske skalky, SOP 5


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

63,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

200,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,50

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

0

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

55,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
náprstník velkokvetý 1-10 menej ako 1%
topol osikový E3 0,10
krucinka chlpatá 1-10 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E3 0,10
prilbovka červená 1-10 menej ako 1%
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
buk lesný E3 5,00
starcek vajcovitolistý 1-10 menej ako 1%
plamienok alpínsky 501+ menej ako 1%
smrek obycajný E3 7,00
lazerník širokolistý 1-10 menej ako 1%
pichliac lepkavý 1-10 menej ako 1%
smrekovec opadavý E3 13,00
lipnica štajerská 1-10 menej ako 1%
ostružina skalná 11-500 menej ako 1%
borovica lesná E3 30,00
soldanelka karpatská 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
rakytník lesklý 11-500 medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy