Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_178

Dátum monitoringu

5.6.2015

Meno mapovateľa

Rizman Ivor


Výmera TML

56 852,79 m2

JPRL

330 C

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 10,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 65,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

790 , 840

Sklon (%)

20,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Biotop len v Z časti aj to len ostrovčeky. Po kalamite smreka zostal v poraste buk na niekolkých častiach.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

5

Ležiace

0

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

40,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 70,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Vysoká 90,00 V-/B-
L10 - iné prírodné katastrofy Vysoká 90,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 50,00
smrek obycajný E3 5,00
buk lesný E2 1,00
Betula alba subsp. verrucosa (syn.) E2 1,00
smrek obycajný E2 1,00
buk lesný E1 2,00
smrek obycajný E1 1,00
jedla biela E1 0,10
Betula alba subsp. verrucosa (syn.) E1 2,00
smlz kroviskový 1-10 nad 25%
brusnica cucoriedková 1-10 menej ako 1%
ostružina malinová 501+ menej ako 1%
ostrica gulkoplodá 11-500 menej ako 1%
paprad rozložená 1-10 menej ako 1%
ostružina srstnatá 501+ medzi 1% a 25%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
Chamaenerion angustifolium (syn.) 0 menej ako 1%
Deschampsia flexuosa (syn.) 0 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 1-10 nad 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy