Vytlačiť

Sliepočka zelenonohá (vodná)

Sliepočka zelenonohá (vodná)


Kód TML

TML_10_054_GallChlo (2 388 917,66 m2)

Meno mapovatela

Topercer Ján

Dátum monitoringu

17.6.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie 100 %

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

12,00 % 33,00 % 55,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.05 - neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok Nízka 5,00 V+/B+
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Nízka 3,00 V-/B+
B01.01 - Výsadba na nelesnej ploche - domáce druhy Nízka 1,00 V+/B+
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Nízka 2,00 V-/B-
C01.01 - ťažba piesku a štrku Vysoká 15,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 3,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 10,00 V-/B-
D01.04 - železnice Nízka 1,00 V-/B-
D01.05 - most, viadukt Nízka 1,00 V-/B-
D02.01.01 - visuté elektrické a telefónne vedenie Nízka 1,00 V-/B-
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Stredná 5,00 V-/B-
E02.03 - iné priemyselné/obchodné plochy Stredná 5,00 V-/B-
E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom Stredná 15,00 V-/B-
E03.02 - nakladanie s priemyselným odpadom Stredná 5,00 V-/B-
E03.04 - iné vypúšťanie znečisťujúcich látok Nízka 5,00 V-/B-
E06.01 - demolície budov a stavieb Nízka 1,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 80,00 V-/B-
F03.01 - poľovníctvo Stredná 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 5,00 V-/B-
F04.02.02 - ručný zber Nízka 3,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
volavka popolavá TMP_10_054_000 11 ks 11 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kormorán veľký TMP_10_054_000 4 ks 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
kalužiak perlavý TMP_10_054_000 2 ks 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Labuť hrbozobá (veľká) TMP_10_054_000 4 ks 4 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
Kúdeľníčka lužná TMP_10_054_000 3 ks 3 ks C3 - pravdepodobné hniezdenie
kačica divá TMP_10_054_000 64 ks 64 ks D12 - isté hniezdenie
trasochvost biely TMP_10_054_000 27 ks 27 ks D12 - isté hniezdenie
trasochvost horský TMP_10_054_000 11 ks 11 ks D12 - isté hniezdenie
chochlačka vrkočatá TMP_10_054_000 1 ks 1 ks B1 - možné hniezdenie
Sliepočka zelenonohá (vodná) TMP_10_054_000 2 ks 2 ks B1 - možné hniezdenie
Potápač veľký TMP_10_054_000 7 ks 7 ks B1 - možné hniezdenie
rybár riečny TMP_10_054_000 7 ks 7 ks B1 - možné hniezdenie
Čajka smejivá TMP_10_054_000 4 ks 4 ks B1 - možné hniezdenie
čajka bielohlavá TMP_10_054_000 5 ks 5 ks A0 - predpokladané hniezdenie
trsteniarik veľký TMP_10_054_000 1 ks 1 ks B2 - možné hniezdenie
trsteniarik spevavý ( obyčajný) TMP_10_054_000 17 ks 17 ks B2 - možné hniezdenie
strnádka trstinová TMP_10_054_000 2 ks 2 ks B2 - možné hniezdenie
kalužiak riečny( kalužiačik malý) TMP_10_054_000 2 ks 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
rybárik riečny TMP_10_054_000 11 ks 11 ks D13 - isté hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy