Vytlačiť

Plotica lesklá

Plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_005 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Černý Jaroslav

Dátum monitoringu

23.6.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
E01.02 - nesúvislá urbanizácia Stredná 100,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 100,00 V-/B-
H01.06 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené dopravou a infraštruktúrou, ktorá nie je napojená na kanalizácu Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

UPOZORNENIE: Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej tyopologie tokov): 21 Habitat lokality monitorovanému druhu vyhovuje. Podľa informácii miestnych rybárov sa v úlovkoch vyskytuje pomerne často.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_BarbusBa_007 zaciatok.JPG,
TML_BarbusBa_007 Koniec.JPG
430,00 / 100,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Abramis sapa (Pallas, [1814]) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Blicca bjoerkna 1 10 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Neogobius fluviatilis (Pallas, !1814!) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Plotica lesklá 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy