Územia európskeho významu

Zobrazených 31 - 60 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Čenkov SKUEV2067 176 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Bratislavské luhy SKUEV2064 236 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Tarbucka SKUEV2019 9 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Vydrica SKUEV1388 23 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Beskyd SKUEV1387 79 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Krasín SKUEV1375 2 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieskovcové chrbty SKUEV1362 224 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Cerová vrchovina SKUEV1357 412 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieniny SKUEV1337 1 334 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Šranecké piesky SKUEV1316 718 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kačenky SKUEV1311 32 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kráľovohoľské Tatry SKUEV1310 71 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Hrona SKUEV1303 246 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Ďumbierske Tatry SKUEV1302 12 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Brezinky SKUEV1297 1 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Kľúčovské rameno SKUEV1293 199 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Brezovské Karpaty SKUEV1278 320 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Kuchynská hornatina SKUEV1276 1 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV1269 12 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Biele hory SKUEV1267 24 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Strážovské vrchy SKUEV1256 268 ha Administration of PLA Strážovské vrchy, tel: +421 42 432 28 02, fax:+421 42 426 13 37, Slovak Republic Detail zaznamu
Čilížské močiare SKUEV1227 337 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Salatín SKUEV1197 19 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Číčovské luhy SKUEV1182 202 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kotlina SKUEV1173 207 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Sliačske travertíny SKUEV1152 0 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Mackov bok SKUEV1149 8 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Gajarské alúvium Moravy SKUEV1125 466 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Bratislavské luhy SKUEV1064 29 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Jelšie SKUEV1059 9 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu