Územia európskeho významu

Zobrazených 31 - 60 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Litava SKUEV0036 2 630 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Oborínsky les SKUEV0037 10 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Oborínske jamy SKUEV0038 7 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Kamenná SKUEV0043 824 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Badínsky prales SKUEV0044 154 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Kopa SKUEV0045 91 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Javorinka SKUEV0046 44 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dobročský prales SKUEV0047 204 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dukla SKUEV0048 6 861 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Rieky SKUEV0049 13 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Humenský Sokol SKUEV0050 287 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Kyjovský prales SKUEV0051 397 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Seleštianska stráň SKUEV0052 9 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kiarovský močiar SKUEV0053 30 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Cúdeninský močiar SKUEV0054 138 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Ipeľské hony SKUEV0055 25 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Habáňovo SKUEV0056 3 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Rašeliniská Oravskej kotliny SKUEV0057 840 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Tlstá SKUEV0058 293 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Jelšie SKUEV0059 28 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Chraste SKUEV0060 14 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Demänovská slatina SKUEV0061 2 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Príboj SKUEV0062 10 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Ublianka SKUEV0063 25 ha Administration of NP Poloniny, tel:+421 57 768 56 15, fax: +421 57 768 56 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Bratislavské luhy SKUEV0064 656 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Marcelovské piesky SKUEV0065 42 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kamenínske slaniská SKUEV0066 119 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Čenkov SKUEV0067 79 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Jurský Chlm SKUEV0068 105 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Búčske slanisko SKUEV0069 45 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu