Územia európskeho významu

Zobrazených 181 - 210 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Stredný tok Laborca SKUEV0895 227 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel: +421 57 748 02 91, fax: +421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Hrona SKUEV0303 225 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Hubovo SKUEV0814 225 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 56 34 947, fax: +421 47 56 34 948, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Muráňa SKUEV0285 225 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieskovcové chrbty SKUEV1362 224 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Sokolec SKUEV0593 224 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Bačkovská dolina SKUEV0845 223 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Bagovský vrch SKUEV0294 223 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Slaná voda SKUEV0190 222 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Močiarka SKUEV0218 222 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Svrčinník SKUEV0241 220 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Medovarské dubiny SKUEV0889 220 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Žalostiná SKUEV0371 220 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Pramene Hruštínky SKUEV0185 217 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Ordzovianske dubiny SKUEV0108 216 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Humenská SKUEV0206 216 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Lukovský vrch SKUEV0377 216 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Senianske rybníky SKUEV0208 209 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Malý Polom SKUEV0657 209 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolnovážske luhy SKUEV0092 209 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Orlovské vŕšky SKUEV0169 207 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kotlina SKUEV1173 207 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Drieňovec SKUEV0342 206 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Široká SKUEV0119 205 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Močidlianska skala SKUEV0248 205 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dobročský prales SKUEV0047 204 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Číčovské luhy SKUEV1182 202 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Ipľa SKUEV0824 201 ha Administration of PLA Dunajské luhy, tel.: 031 551 62 29 Detail zaznamu
Kľúčovské rameno SKUEV1293 199 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Hornádske meandre SKUEV0944 198 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, Slovak Republic Detail zaznamu