Kľak

Kód územia

SKUEV2240

Výmera územia

13,090 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Fačkov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,96917747

Zemepiská dĺžka

18,63658925

Nadmorská výška (m)

Max

1250

Priemerná

1144

Min

1048

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis územia

Toto územie predstavuje pralesovitý zvyšok, pridružený k NPR Kľak. Nachádza sa medzi kótami Kľak a Reváň, na strmých svahoch v závere doliny. Dominantou sú tu biotopy Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy s pokryvnosťou 55 %, ďalej biotop Ls 5.4 Lipovo-javorové sutinové lesy s pokryvnosťou 40 % a biotop Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy s pokryvnosťou 5%. Z dôvodu relatívnej zachovalosti je toto územie vhodné na vyhlásenie do 4. stupňa ochrany, prípadne na vyšší stupeň.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Čiastočné ohrozenie ťažbou, iné vplyvy minimálne.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  neintenzívne
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia