Vršatské bradlá

Kód územia

SKUEV2376

Výmera územia

59,780 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň, Vršatské Podhradie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,08388260

Zemepiská dĺžka

18,17422830

Nadmorská výška (m)

Max

859

Priemerná

576

Min

387

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

Prevažne zarastajúce druhovo pestré lúky a pasienky, nadväzujúce na Vršatské a Červenokamenské bradlá.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Kvalita cieľových nelesných biotopov územia trpí na prevažnej časti sukcesnými zmenami, vyplývajúcimi zo zanechania pastvy, kosenia. Časť lokality v oblasti Červeného Kameňa je už nelegálne zalesnená smrekom.

Vymedzenie územia

Lúky a pasienky nadväzujúce na Vršatské a Červenokamenské bradlá.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Coronella austriaca, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov