Bagovský vrch

Kód územia

SKUEV2294

Výmera územia

143,280 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

23.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Veľké Lovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,07147729

Zemepiská dĺžka

18,37764479

Nadmorská výška (m)

Max

279

Priemerná

241

Min

183

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť môžu spôsobiť: nevhodné lesohospodárske zásahy nadmerné stavy poľovnej zveri

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  odstránenie sušiny
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov