Modrý vrch

Kód územia

SKUEV2158

Výmera územia

21,360 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kamenný Most

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,82102627

Zemepiská dĺžka

18,63017492

Nadmorská výška (m)

Max

235

Priemerná

218

Min

195

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax

Popis územia

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné zarastaním inváznymi aj neinváznymi drevinami a bylinami nekosením a nepasením extenzívnou formou

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus hungaricus Bystruška južná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Crambe tataria katran tatársky vyššie rastliny 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín