Vydrica

Kód územia

SKUEV1388

Výmera územia

22,750 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

30.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Vinohrady, Záhorská Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,21694444

Zemepiská dĺžka

17,09555556

Nadmorská výška (m)

Max

363

Priemerná

306

Min

248

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Austropotamobius torrentium, Cordulegaster heros

Popis územia

Vydrica is small water stream in the forest environment on the southern slopes of the Malé Karpaty. There is natural riverbed and coastal habitats preserved. It flows mainly through beech forests, which are part of suburban recreational forest in Bratislava. Despite intensive recreational use, the habitat for Austropotamobius torrentium is not threatened.

Ciele ochrany

The unique location if crayfish Austropotamobius torrentium in Slovakia. The area is part of the PLA Malé Karpaty.

Zraniteľnosť

The potential vulnerability is linked only with a possible breach of legislation in the field of water protection, particularly with discharges from existing recreational and medical facilities and increased turbidity of water caused by erosion created by the process of harvesting and transporting the timber.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Elaphe longissima, Nyctalus noctula, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Austropotamobius torrentium Rak riavový kôrovce 33,3 0,0 66,7 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov