Beskyd

Kód územia

SKUEV1387

Výmera územia

78,930 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Oľšinkov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,20472222

Zemepiská dĺžka

22,03944444

Nadmorská výška (m)

Max

606

Priemerná

518

Min

449

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Canis lupus, Carabus zawadzkii, Lycaena dispar, Triturus montandoni, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

Site belongs to the orographic unit Laborecká vrchovina within Nízke Beskydy. Its geological substrate - flysch - is built by sandstones and claystones, there are four types of soil, often with aglutinated bottom (on impermeable clay schists). It overlaps with the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Ciele ochrany

Preserved complex of meadow communities with enclaves of wetlands and species rich communities with occurrence of Orchidaceae.

Zraniteľnosť

Habitats are endangered by abandonment and gradual succession of grasslands. Lucking use of pastures and fens lead to their gradual degradation.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Agrimonia procera, Carabus arcensis, Carex flava, Centaurium erythraea, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Epipactis palustris, Felis silvestris, Lacerta agilis, Leersia oryzoides, Neon valentulus, Notioscopus sarcinatus, Parnassius mnemosyne, Platanthera bifolia, Pocadicnemis juncea, Ruspolia nitidula, Salamandra salamandra, Stethophyma grossum, Triglochin palustre, Valeriana simplicifolia, Veronica scutellata, Xysticus lineatus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7220 Penovcové prameniská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov