Brezinky

Kód územia

SKUEV1297

Výmera územia

0,730 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

30.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Šumiac, Telgárt

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84750000

Zemepiská dĺžka

20,12361111

Nadmorská výška (m)

Max

947

Priemerná

879

Min

830

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Lycaena dispar

Popis územia

The site is situated on the boundary of geomorphologic units Horehronské podolie and Nízke Tatry. In the geological basement is fluvial alluvial clay, gravel or clay, shale with fine-grained sandstone inserts present. Part of the territory is covered by shrub willows; a significant proportion (fen, peat land) is maintained by management measures as tool for preventing the secondary succession. There are growing nationally protected species and species reported in the Red list of plants.

Ciele ochrany

Fens, bogs and heath land habitats present in this site are important from a regional perspective. The area is part of the protected site Brezinky, the buffer zone of Low Tatras National Park and Special Protected Area of Low Tatras.

Zraniteľnosť

In general, the site is threatened by secondary succession and possible changes in the hydrological regime close to the urban zone. Part of the site is threatened by pollution created by the inhabitants of the village Telgárt, where some of them have not appropriate material and social background secured.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Alauda arvensis, Anthus pratensis, Bufo bufo, Carex davalliana, Carex dioica, Drosera rotundifolia, Lacerta agilis, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Rana temporaria, Salix rosmarinifolia, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov