Kuchynská hornatina

Kód územia

SKUEV1276

Výmera územia

1,450 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Kuchyňa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,39416667

Zemepiská dĺžka

17,17444444

Nadmorská výška (m)

Max

320

Priemerná

300

Min

280

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Austropotamobius torrentium, Cordulegaster heros

Popis územia

The stream Javorinka is one of the few localities of Austropotamobium torrentium in the Malé Karpaty.

Ciele ochrany

The unique location if crayfish Austropotamobius torrentium in Slovakia. The area is part of the PLA Malé Karpaty.

Zraniteľnosť

The potential vulnerability is linked only with a possible breach of legislation in the field of water protection, especially with the discharge of waste water and increased turbidity of water caused by erosion created in the process of harvesting and transporting the timber.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
H - znečistenie  
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Lacerta agilis, Rana dalmatina

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Austropotamobius torrentium Rak riavový kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov