Sliačske travertíny

Kód územia

SKUEV1152

Výmera územia

0,230 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Liptovská Štiavnica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04805556

Zemepiská dĺžka

19,35111111

Nadmorská výška (m)

Max

592

Priemerná

590

Min

590

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

The territory is situated on the outskirts of the village Liptovská Štiavnica. It is part of agricultural land utilized for grazing cattle. There are growing nationally protected species and species published in the Red list of plants. Peat vegetation is in phase before the secondary succession, time to time maintained by management.

Ciele ochrany

There are growing nationally protected species and species published in the Red list of plants. Peat vegetation is in phase before the secondary succession, time to time maintained by management.

Zraniteľnosť

The vulnerability in the areas is in ongoing secondary succession and urbanization and in the possible change in water regime.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Acrocephalus palustris, Bufo bufo, Carex davalliana, Epipactis palustris, Locustella fluviatilis, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Rana temporaria, Schoenus ferrugineus, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov