Mackov bok

Kód územia

SKUEV1149

Výmera územia

7,760 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Slovenská Ľupča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77861111

Zemepiská dĺžka

19,28833333

Nadmorská výška (m)

Max

495

Priemerná

464

Min

433

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla subslavica

Popis územia

The territory is situated within the northern edge of Zvolen basin and consists of two isolated parts. Western part is a small grassy enclave surrounded by arable land; eastern part consists of extensive grassland habitats partially covered by shrubs. The geological substrate consists of calcareous rock. Majority of the area is covered by nationally protected species and species published in the Red list of plants.

Ciele ochrany

The whole area is part of the buffer zone of Low Tatras National Park. In both parts of the territory is growing species of Community interest Pulsatilla subslavica and transition types of species, which are close to other types of related species of European importance Pulsatilla grandis and Pulsatilla slavica.

Zraniteľnosť

The vulnerability in the territory is in abandoned traditional land use due to the changed socio-economic conditions. Some parts of the territory are affected by the previous motorcycling activities. The western part of the territory could potentially be threatened by intensive agricultural activity in the vicinity.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Carduelis chloris, Lanius collurio, Lullula arborea, Orchis tridentata