Bratislavské luhy

Kód územia

SKUEV1064

Výmera územia

28,980 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava

tel: +421 2 5937 53 47
fax: 02 5937 53 81
Slovak Republic
Bratislava
Mlynská dolina 1

Katastrálne územia

Petržalka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,13166667

Zemepiská dĺžka

17,13611111

Nadmorská výška (m)

Max

135

Priemerná

135

Min

135

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Castor fiber, Gymnocephalus schraetzer, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

The site consists of lowland forest fragments, where there is still to process of the natural regeneration of the original floodplain forest tree present.

Ciele ochrany

The protected site Soví les is part of important biocorridor of the Danube river.

Zraniteľnosť

Very strong antropic pressure.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  holorub
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  prístavy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  zmeny spôsobené záplavami
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Butomus umbellatus, Centaurium erythraea, Cephalanthera damasonium, Ceratophyllum submersum, Dichostylis micheliana, Elaphe longissima, Hippuris vulgaris, Juncus gerardii, Lacerta viridis, Leucojum aestivum, Lycopodioides helveticum, Medicago monspeliaca, Myriophyllum verticillatum, Najas minor, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ophioglossum vulgatum, Orchis militaris, Orchis morio, Orobanche gracilis, Scilla vindobonensis, Senecio doria, Thalictrum simplex subsp. simplex , Typha shuttleworthii, Urtica kioviensis, Utricularia vulgaris, Viola elatior, Vitis sylvestris